AKTUÁLNÍ INFORMACE

Povolenky se mohou odevzdávat a to do 15.ledna 2023 takto:
1. Při vydeji nových povolenek
2. Do schránky spolku na MěU Bavorov
3. v infocentru MěU Bavorov
 
Nové povolenky se budou vydávat  v klubovně spolku a to do května vždy od 17.00 do 19.00 v termínech:
11.1.2023
25.1.2023
08.2.2023
22.2.2023
08.3.2023
15.3.2023
12.4.2023
10.5.2023
 
11.2.2023 od 14.00 hod proběhne výroční členská schůze spojená se školením a občerstvením. Účast na schůzi patří mezi  základní povinnosti každého člena. Během schůze se budou vydávat  členské známky a povolenky. Na výroční schůzi je možné přinést dar do tomboly na ples který se koná 18.2.2023 v kulturním domě v Bavorově od 20.00 hod hraje skupina A JE TO.
Jste všichni srdečně zváni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysazování Blanice Vodnanska 4 421 009 a revíry Piskovna, Hliník pro rok 2022.
23.3.2022 10q Kapr obecný
14.4.2022 170kg Pstruh duhový 
5.5.2022  6,5q Kapr obecný
17.5.2022 160kg Pstruh duhový 
4.8.2022. 10q Kapr obecný
29.9.2022 170kg Pstruh duhový 
1.10.2022 9q Kapr obecný
12.10.2022 120kg Lin obecný