AKTUÁLNÍ INFORMACE

 
 
Vážení rybáři a rybářky, chtěl bych Vás informovat o 
 důležitých změnách v MO Bavorov které jsou platné 
 od roku 2022.
 Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor, novým 
 předsedou byl zvolen Zdeněk Eichler, novým členem 
 byl zvolen Martin Jadrny jinak zůstává vše při starém 
 Členové výboru tedy jsou:
 Zdeněk Eichler, předseda 
 Tomáš Ludacka, hospodář
 ing. Pavel Duda, pokladník 
 Petr Mika, rybniční hospodář
 Jaroslav Sebera, internet, facebook
 Martin Jadrny, péče o rybníky 
 Jozef Kautsky, místopředseda, výdej povolenek
 Tomas Kukla, výdej povolenek
 Miroslav Brabec, brigády 
 Pavel Vaclavik, životní prostředí 
 Jan Pech, jednatel
 dále bylo jednohlasně zvoleno navýšení ceny 
 hodinove sazby za brigády ze 600 Kč za rok na 
 1000 Kč za rok. 
 Jako posledním velmi důležitým krokem jsme se 
 rozhodli předat místní revíry Piskovna a Hliník pod 
 Jihočeský územní svaz, myslím si ze tímto krokem
 jsme rozhodně přidali na atraktivitě těchto revíru, 
 protože množstvím rybí obsadky a druhovým 
 složením nejsme schopni konkurovat Jihočeskému
 svazu z finančního hlediska, protože se nám to
 finančně nevyplatilo. Do revíru Piskovna a Hlinik
 budou vysazovány kromě tradičního kapra i druhy 
 (Lin obecný, Candát obecný, Úhoř říční, Cejn, bílá 
 ryba, a další druhy)
 Do roku 2022 Vám z celého srdce přeji hlavně 
 zdravi, rybářské i životní štěstí, pohodu, mnoho 
 životních úlovků. 
 Hospodář Tomáš Ludacka
 
 
 
 
 

 
 
Vážení sportovní přátelé, chceme Vás seznámit s některými podstatnými informacemi pro rok 2022
 
Cena člena příspěvku za rok 2022 je 500 Kč.
 
Ceny povolenek pro rok 2022 mimopstruhove:
 
Roční mládež Kč 800, -
Dospělý Kč 1600, -
ZTP / P Kč 400, -
Děti Kč 400, -
Celosvazová dospělí 2550 Kč     
 Bližší informace najdete ve vývěsce našeho MO v Bavorově 
 
Vracení řádně vyplněných povolenek k lovu ryb do 15. ledna 2022 výdejci nebo do schránky umístněné na MěÚ u vchodu. Za později odevzdané povolenky je jednotná sankce 100, Kč 
 
Podle právních předpisů ČRS patří k základním povinnostem člena
 
- zaplatit členské příspěvky do konce dubna kalendářního roku, tj. do 30.04.2022
Ten, který nezaplatí členské příspěvky ve stanovené lhůtě, bude vyřazen z evidence.
Každý člen od 18 do 63 let, který si zakoupí povolenku, zaplatí za brigády 600 Kč, -. Pokud bude chtít někdo brigáda odpracovat, bude mu uhrazena částka 100, - Kč / 1 hodina
Kontakt na brigádního referenta 777 672 461 
 
 Vydej povolenek pro rok 2022 bude probíhat v těchto  
 termínech vždy od 17 hodin.
 5.1.2022
 12.1.2022
 2.2.2022
 9.2.2022
 9.3.2022
 23.3.2022
  Místo výdeje povolenek je stejný jako minuly rok.
 
 
 
 
 
 
Vysazování Blanice Vodnanska 4 421 009 a revíry Piskovna, Hliník pro rok 2022.
23.3.2022 10q Kapr obecný
14.4.2022 170kg Pstruh duhový 
5.5.2022  6,5q Kapr obecný
17.5.2022 160kg Pstruh duhový 
4.8.2022. 10q Kapr obecný
29.9.2022 170kg Pstruh duhový 
1.10.2022 9q Kapr obecný
12.10.2022 120kg Lin obecný